fredag den 14. februar 2014

Mit lokalområde.Onsdag eftermiddag,da solen skinnede gik jeg en tur sammen med min mand 
og 11 årige barnebarn.

Vi bor tæt på Søndersø og her sker der store forandringer.
Det sker for at opfylde miljøkrav mhp. regnvand og oversvømmelse.

Der er lavet en bassin neden for sygehuset,som skal tage alt vandet fra den bydel.
Herefter ledes det i nye store rør langs med  søen, ud til de lavtliggende tidligere
boldbane,som nu bliver oversvømmet med kanaler.

Det bliver etableret broer og gangstier til glæde for brugere af området.
Det skulle gerne give mange flere fugle, insekter og frøer.

Vandet løber så ud i Søndersø, men skulle så gerne have aflejret
 phosfater og næringsstofferne i  overløbet så søen bliver mere ren.
Der var stadig lidt is på søen. Kunne bære mågerne.


Det er disse arealer som skal laves til rekreative områder.


Der bliver så kun vejen mellem det våde område og søen.


Der arbejdes med mange store maskiner i området.
Håber at det bliver godt.

Hestehoven er på vej op langs søens bred.


En sjagger på rov.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar